5G VinaPhone | Trang chủ dịch vụ 5G VinaFone VNPT - 5GVinaphone.vn

Gói Cước 3G Vinaphone

MAX300

300.000đ
 • DATA: 150GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DV MAX300 Gửi 1543
Chi tiết

MAX100

100.000đ
 • DATA: 45GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DV MAX100 Gửi 1543
Chi tiết

MAX200

200.000đ
 • DATA: 90GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DV MAX200 Gửi 1543
Chi tiết

MAX

100.000đ
 • DATA: 5.8GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DV MAX100 Gửi 1543
Chi tiết

M10

10.000đ
 • DATA: 300MB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DV M10 Gửi 1543
Chi tiết

M25

25.000đ
 • DATA: 900MB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DV M25 Gửi 1543
Chi tiết

M50

50.000đ
 • DATA: 1.8GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DV M50 Gửi 1543
Chi tiết